O KANCELARII

Biurowiec

Kancelaria prowadzi działalność począwszy od 1997, jako indywidualna kancelaria prawna radcy prawnego Iwony Korczyńskiej. Głównym zakresem działalności prawnej kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców / spółek osobowych  i handlowych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą / oraz indywidualnych klientów.

Kancelaria od początku swojej działalności zajmowała się doradztwem prawnym obejmującym sprawy z bieżącej działalności przedsiębiorców / w szczególności opiniowaniem i przygotowywaniem projektów umów z zakresu działalności przedsiębiorców, negocjowaniem umów, obsługą prawną zarządów Spółek, przygotowywaniem dokumentów  dotyczących bieżącej działalności Spółek, zakładaniem spółek oraz ich obsługą pod kątem przepisów prawa handlowego, prowadzeniem spraw pracowniczych, dochodzenie roszczeń wobec dłużników przedsiębiorców, prowadzenie spraw w postępowaniach odszkodowawczych w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi na etapie polubownym i sądowym/.

Przez wiele lat kancelaria świadczyła usługi prawne na rzecz przedsiębiorców/spółek zoo i akcyjnych / z branży motoryzacyjnej, budowlanej i handlowej, a współpracujący w ramach kancelarii zespół prawników gwarantował wysoką jakość świadczonych usług prawnych.

W latach 2005 – 2013 radca prawny Iwona Korczyńska była wspólnikiem /komplementariuszem/ Kancelarii Prawnej I.Korczyńska i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu, zajmującej się  w szerokim zakresie dochodzeniem wierzytelności na rzecz podmiotów finansowych, w szczególności banków.

Iwona Korczyńska jako radca prawny sprawowała nadzór nad wybranymi zagadnieniami z zakresu dochodzenia roszczeń, zajmowała się analizą dokumentów prawnych związanych z udzielonymi kredytami pod kątem zakupu wierzytelności/due delegance/ przez klientów kancelarii oraz bieżącymi sprawami prawnymi.

Obecnie Korczyńska Kancelaria Prawna jest kontynuacją indywidualnej działalności prawniczej radcy prawnego Iwony Korczyńskiej. W ramach której zespół doświadczonych prawników / radców prawnych i adwokatów / świadczy czynności prawne w sposób rzetelny  i profesjonalny, na zasadach indywidualnie dobranych do potrzeb klienta.